Chung tay vì cộng đồng

54,493,000 VND

Đã được chia sẻ tới cộng đồng

31 Người

Đã được hỗ trợ

Chúng tôi cho rằng, không nên đợi đến lúc giàu thì mới làm thiện nguyện. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể giúp đỡ được ai đó, theo một cách nào đó. Do vậy, mỗi ngày, chúng tôi đều gom góp một phần lợi nhuận từ các dự án để gửi tới các quỹ thiện nguyện, các gói hỗ trợ để đóng góp phần nào đó cho những người đang cần giúp đỡ. Tỷ trọng đóng góp này sẽ tăng dần lên tương ứng với sự phát triển của React Plus, chúng tôi mong và tin rằng nó sẽ tăng lên nhanh chóng và bền vững.

Với mỗi quỹ thiện nguyện hay trường hợp đóng góp, chúng tôi đều xác minh thông tin và lên kế hoạch thực hiện rõ ràng, để những đóng góp chung từ cả công ty sẽ phát huy tối đa khả năng của nó trong việc hỗ trợ cộng đồng. Nếu bạn là một thành viên của React, bạn cũng sẽ tham gia đóng góp cho hoạt động này mỗi ngày, bằng việc làm tốt công việc của mình.

© React Plus, JSC 2021. All rights reserved.